Centrala

GRUBY BENEK SP. Z O. O. 
ul. H. Sienkiewicza 82/84   
90-318 Łódź 
( biurowiec Zenit)  

Dane rejestrowe:
Gruby Benek Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000629541, NIP: 7252142275, REGON: 365015591.

Telefon: 22 777 44 77 
(pod tym numerem nie składamy zamówień)

Marketing - marketing@grubybenek.pl
Opinie - opinie@grubybenek.pl