Zasady promocji

ZASADY PROMOCJI DOSTĘPNYCH W RESTAURACJACH GRUBY BENEK

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument „Zasady promocji dostępnych w restauracjach Gruby Benek” („Dokument”) określa zasady i warunki nabywania wybranych produktów dostępnych w ofercie Organizatora w ramach ofert promocyjnych („Promocje”), na zasadach uszczegółowionych w punkcie 4 niniejszego dokumentu.

2.     ORGANIZATOR

Organizatorem jest lokal działający w sieci pizzerii Gruby Benek, który odpowiada za produkcję i sprzedaż w ramach stosowanych aktualnie promocji na obszarze swoich dostaw.

3.     OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

Promocje obowiązują od dnia wejścia w życie „Zasad promocji dostępnych w restauracjach Gruby Benek” do dnia 31.12.2022 roku, w wybrane dni tygodnia określone szczegółowo w punkcie 5 dokumentu.

4.     ZASADY PROMOCJI

4.1  Promocje obowiązują na wybrane produkty z oferty Organizatora, dostępne w sprzedaży lokalu Organizatora, tj. w restauracjach Gruby Benek, w okresie obowiązywania Promocji („Produkty”). Lista restauracji Organizatora dostępna jest na stronie internetowej: www.grubybenek.pl. Lista Promocji i Produktów dotyczących Promocji określona jest w punkcie 5 Dokumentu.

4.2  Promocje, w zależności od wybranej Promocji określonej w punkcie 5 Dokumentu, dotyczą Produktów oferowanych przez Organizatora na miejscu w lokalu; z odbiorem własnym w lokalu; przy zamówieniach online za pośrednictwem strony internetowej www.grubybenek.pl; przy zamówieniach telefonicznych na numer bezpośredni do danego lokalu.

4.3  Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie oświadczenia o przystąpieniu do wybranej Promocji przed złożeniem zamówienia – w formie ustnej w przypadku zamówień na miejscu w lokalu i za pośrednictwem telefonu oraz – poprzez wybranie właściwej opcji w przypadku zamówień online za pośrednictwem strony internetowej określonej w punkcie 4.2 powyżej. Po złożeniu zamówienia bez uprzedniego oświadczenia o przystąpieniu do Promocji nie ma możliwości z jej skorzystania.

4.4  Promocje określone w Dokumencie nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Organizatora.

4.5  Promocje dotyczą wyłącznie produktów z oferty Organizatora w wersji podstawowej przedstawionej w aktualnym menu Organizatora znajdującym się w lokalu, a także stronie internetowej.

4.6  Każda modyfikacja lub uzupełnieni wersji podstawowej Produktu, chociażby w zakresie ciasta lub składników, wyłączona jest z Promocji i podlega dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem obowiązującym u Organizatora, aktualnym na dzień złożenia zamówienia.

 

5.     WARUNKI DOTYCZĄCE WYBRANYCH PROMOCJI

5.1.  Promocja „Gwarancja dostawy w 30 minut” dostępna jest na następujących warunkach:

·       Obowiązuje od poniedziałku do czwartku;

·       Dotyczy zamówień obejmujących samą pizzę;

·       Obejmuje dostawy na terenie miasta Sochaczew.

·   W przypadku niespełnienia warunku dostawy w czasie 30 minut po poprawnym zgłoszeniu reklamacji (jakosc@grubybenek.pl) Klient otrzyma kod promocyjny, który uprawnia do rabatu w wysokości 50 % na kolejne zamówienie obejmujące pizzę.

 

6.     REKLAMACJE

6.1.  Wszelkie reklamacje powinny być kierowane drogą elektroniczną na adres: jakosc@grubybenek.pl lub pisemnie pod adresem siedziby Organizatora wskazanym w punkcie 2 Dokumentu.

6.2.  Reklamacja powinna zawierać: imię; nazwisko; adres lokalu, którego dotyczy reklamacja oraz opis podstaw reklamacji; adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej.

6.3.  Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Organizator poinformuje składającego reklamację w taki sam sposób w jaki reklamacja została złożona, o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej składający reklamację może dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych.

6.4.  Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem reklamacji określa polityka prywatności dostępna pod adresem www.grubybenek.pl.

 

 Lista Restauracji Organizatora objętych Zasadami promocji

 

AUGUSTÓW, ul Mostowa 34, 16-300 Augustów       

BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 5, 11-200 Bartoszyce   

CHEŁM, ul. Lwowska 32, 22-100 Chełm        

CIECHANÓW, ul. Sienkiewicza 8 C, 06-400  Ciechanów         

GDYNIA, ul. Morska 168, 81-225  Gdynia               

KĘDZIERZYN KOŹLE, ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232  Kędzierzyn-Koźle           

KNURÓW, ul. Witosa 13, 44-196  Knurów               

KOLNO Plac Wolności 2, 18-500  Kolno    

KONIN, ul.  Przemysłowa 10, 62-510  Konin   

KOŚCIERZYNA, ul. 1000-lecia 17, 83-400  Kościerzyna        

LUBAWA, ul. Gdańska 17, 14-260  Lubawa 

LUBLIN, ul. Męczenników Majdanka 9/1, 20-325  Lublin    

ŁOMŻA, Dmowskiego 1g, 18-400  Łomża   

ŁÓDŹ CENTRUM, Al. Piłsudskiego 5, 90-368  Łódź      

ŁÓDŹ BAŁUTY,  ul. Łagiewnicka 61, 91-839  Łódź     

ŁÓDŹ DĄBROWA , ul. Gen. Dąbrowskiego 63, 93-271  Łódź      

ŁÓDŹ RETKINIA , ul. Retkińska 79 C, 94-004  Łódź      

ŁÓDŹ TEOFILÓW, ul. Wici 32, 93-526  Łódź      

NIDZICA , ul. T. Kościuszki 2, 13-100  Nidzica 

OLSZTYN ZATORZE,  ul. Żeromskiego 23A, 10-354  Olsztyn               

PISZ, ul. Stanisława Staszica 3, 12-200  Pisz        

PŁOCK, ul. Dobrzyńska 15 a, 09-400  Płock     

PŁOŃSK, ul. Młodzieżowa 13, 09-100  Płońsk   

POZNAŃ, ul. Poznańska 27, 60-850  Poznań 

PRUSZCZ GDAŃSKI, ul. Powstańców Warszawy 2, 83-000  Pruszcz Gdański               

RUMIA, ul. Dębogórska 132, 84-230  Rumia   

SOCHACZEW, ul. Władysława Reymonta 7, 96-500  Sochaczew         

STARACHOWICE, ul. Hutnicza 1, 27-200  Starachowice     

SUWAŁKI, ul. Kościuszki 78, 16-400  Suwałki          

SZCZECIN, ul. Rayskiego 3, 70-426  Szczecin               

SZCZYTNO, ul.  Polska 42e, 12-100  Szczytno             

TORUŃ, ul. Szosa Lubicka 166 H, 87-100  Toruń    

WARSZAWA, ul. Lekka 3, 01-909  Warszawa           

WŁOCŁAWEK, ul.  Chopina 30a, 87-800  Włocławek        

WROCŁAW KRZYKI, ul. Kościuszki 147, 50-440  Wrocław             

WROCŁAW PRZYJAŻNI, ul. Przyjaźni 20, 53-030  Wrocław             

ZABRZE, Staromiejska 2, 41-800  Zabrze